Zaproszenie na szkolenie zawodowe: 23/01/2018 Bielsko-Biała: Projektowanie w obiektach zabytkowych - część 1

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP 

we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP O/Katowice i O/Bielsko-Biała 

zaprasza na szkolenie zawodowe skierowane do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów. 

W cyklu

„życie i cała reszta”

odbędzie się szkolenie:

Projektowanie w obiektach zabytkowych - część 1

Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych.

Procedury konserwatorskie, kompetencje organów ochrony zabytków

 

Kolejna edycja szkolenia odbędzie się tym razem w Bielsku-Białej.

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie projektantom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego. 
Przedstawiona będzie specyfika tematyki ochrony zabytków wynikająca z obowiązujących regulacji prawnych i administracyjnych, procedur konserwatorskich oraz zakresu niezbędnych do wykonania działań przedprojektowych.

W pierwszej części szkolenia omówione zostaną zagadnienia prawne i konserwatorskie niezbędne dla sprawnego poruszania się w złożonej tematyce ochrony zabytków i wyjaśniające możliwości i zakres współpracy projektantów z organami ochrony zabytków. 
Omówione będą m.in. kompetencje organów ochrony zabytków i ich udział w procesie inwestycyjnym w obiekcie zabytkowym, wymogi dotyczące dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia, 
podstawy prawne oraz przebieg kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.

 

Szkolenie odbędzie się

23 stycznia 2018r. (wtorek), w godz. 15.00 - 18.30

w siedzibie SARP O/Bielsko-Biała przy ul. Głębokiej 16/6 w Bielsku-Białej

 

Prowadzący:

Małgorzata Gmiter

Historyk sztuki, specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. 
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w organach ochrony zabytków 
(Państwowa Służba Ochrony Zabytków Lublin, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Warszawa), 
a także doświadczenie w firmie deweloperskiej. 
Prowadzi działalność dydaktyczną i szkoleniową obejmująca m.in. szkolenia z zakresu procedur w ochronie zabytków dla pracowników urzędów konserwatorskich, 
firm wykonujących roboty budowlane, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autorka książki pt. „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.
 
Członek ICOMOS, TONZ, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

 

Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/580

lub telefonicznie (SLOIA: 32 253 01 27)

 

Serdecznie zapraszamy!

Rada SLOIA RP

SARP Zarząd O/Katowice i O/Bielsko-Biała