Szkolenie Bielsko-Biała 13/06/2018: "Zmiany w warunkach technicznych część 1"

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:
„Zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – część I”

z cyklu „program obowiązkowy”.
Kolejna edycja szkolenia odbędzie się w Bielsku Białej.

Podczas szkolenia omówione zostaną wybrane, najnowsze zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które weszły w życie od dnia 01.01.2018r.
Naszym ekspertem będzie mgr inż. arch. Adam Wolny – wieloletni Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Rozpoczęcie: 13 czerwca 2018r. (środa), o godz. 15.00
Miejsce: siedziba SARP O/Bielsko-Biała, ul. Głęboka 16/6 Bielsko-Biała
Czas trwania: 3 godziny
Prowadzący: mgr inż. arch. Adam Wolny
Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, członek SARP, autor szkoleń i wystąpień na konferencjach wojewódzkich i krajowych GINB.


Zapisy i informacje: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/627
biuro SLOIA RP tel. 32 253 01 27
Szkolenie skierowane jest do członków SLOIA RP, środowiska architektów oraz projektantów.

Serdecznie zapraszamy!

Organizator: Rada SLOIA RP
Współpraca: SARP Zarząd O/Katowice, SARP Zarząd O/Bielsko Biała

Zapraszamy również do korzystania z opracowanych wspólnie z MPOIA RP i SWOIA RP materiałów:

http://www.mpoia.pl/index.php/wsparcie/informacje/1349-warunki-techniczne-tekst-jednolity

oraz do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1736003289788844/