Struktura oddziału 2019 - 2023

Prezes: kol. Maciej Zuber

Wiceprezes: kol. Anna Laskowska-Łapa (od grudnia 2020r.)

Skarbnik: kol. Katarzyna Biernat

Sekretarz: kol. Andrzej Ptaszkiewicz

Członkowie Zarządu:

kol. Alicja Michalczyk (do grudnia 2022r.)

kol. Piotr Kubańda

kol. Przemysław Stawinoga (od grudnia 2020r.)

kol. Aleksandra Targiel-Kościelny (od stycznia 2023r.)

Komisja Rewizyjna:

kol. Janusz Kobiela

kol. Piotr Then

kol. Pamela Goliszek Czuba

Sąd Koleżeński:

kol. Anna Pankiewicz

kol. Joanna Mrowiec

kol. Wojciech Łapa

kol. Jerzy Skulimowski

kol. Stanisław Nestrypke

kol. Maciej Węgrzecki

Kolegium Sędziów Konkursowych:

kol. Piotr Kubańda - Przewodniczący

kol. Stanisław Nestrypke

kol. Janusz Kobiela

kol. Andrzej Ptaszkiewicz

kol. Piotr Then

Delegaci na Walny Zjazd Delegatów:

kol. Maciej Zuber - Prezes oddziału SARP