Szkolenie z cyklu "program obowiązkowy" - Prawo budowlane.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy wraz ze Śląską Izbą Architektów na szkolenie z cyklu "program obowiązkowy".
Powtórzenie szkolenia poświęconego ustawie Prawo budowlane. Spotkanie tym razem odbędzie się w Bielsku Białej.

W trakcie szkolenia omawiane będą najistotniejsze zmiany ustawy Prawo budowlane, tematy generujące najwięcej wątpliwości.

Po raz kolejny naszym ekspertem będzie mgr inż. arch. Adam Wolny - będący wieloletnim Kierownikiem Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Przedstawi nam różne interpretacje, stanowiska w sprawach generujących najwięcej wątpliwości.
Zachęcamy do przygotowania własnych pytań i aktywnego udziału w dyskusji w trakcie wykładu.

Rozpoczęcie: 14 listopada 2019r. (czwartek), o godz. 16.00

Miejsce: siedziba SARP O/Bielsko-Biała, ul. Głęboka 16/6 Bielsko-Biała

Czas trwania: 3 godziny

Prowadzący: mgr inż. arch. Adam Wolny - Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II  Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, autor szkoleń i wystąpień na konferencjach wojewódzkich i krajowych GINB.

Zapisy i informacje: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/797 biuro SLOIA RP tel. 32 253 01 27

Szkolenie skierowane jest do członków SLOIA RP, środowiska architektów  oraz projektantów.

Serdecznie zapraszamy!

Organizator: Rada SLOIA RP

Współpraca: SARP Zarząd O/Bielsko Biała

Publikował: Tomasz Wysocki