Wycieczka po Bielsku-Białej ,,Śladami Niepodległej"

◾️ data: 1.02.2020 (sobota), 10:00
◾️ czas trwania: 2-2,5 h
◾️ miejsce zbiórki: pod Czytelnią Polską na Placu Wolności
◾️ prowadzący: historyk dr Grzegorz Wnętrzak (Stowarzyszenie Beskidzki Dom)
◾️ cel: przypomnienie miejsc i wydarzeniem związanych z początkami ruchu narodowego oraz odzyskaniem niepodległości w Białej
◾️ trasa obejmuje m. in. szkoły polskie, Czytelnię Polską, Legiony Polskie, kładkę nad Białą, miejsce bitwy nad Białą
◾️ organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Stowarzyszenie Beskidzki Dom, Stowarzyszenie Aktywnych Polaków