Szkolenie - Ochrona przeciwpożarowa budynków – część II

06.02.2020, 15:00
siedziba SLOIA RP, Katowice, ul. 3-go Maja 11

z cyklu „program obowiązkowy”.

Powtórzenie drugiej części szkolenia poświęconego zagadnieniom związanym z ochroną przeciwpożarową budynków, obowiązującym w projektowaniu.
Poza Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które omówione było w pierwszej części szkolenia, analizowane będą aktualne wybrane uregulowania dotyczące m.in.: dróg pożarowych, przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, czy urządzeń przeciwpożarowych. Nasz prelegent – Paweł Królikowski – przypomni nam również praktyczne zasady, jakimi należy się kierować przy uzgadnianiu projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej.

  • Czas trwania: 3 godziny
  • Prowadzący: Paweł Królikowski (rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w latach 2009-2016 zastępca naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych organizowanych przez SITP, autor publikacji w kwartalniku „Ochrona przeciwpożarowa”)
  • Zapisy i informacje: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/834, biuro SLOIA RP tel. 32 253 01 27
  • Organizator: Rada SLOIA RP
  • Współpraca: SARP Zarząd O/Katowice
  • Szkolenie skierowane jest do członków SLOIA RP, środowiska architektów oraz projektantów.

 

Serdecznie zapraszamy!