Ogłoszenie wyników Konkursu Studialnego na Centrum Przesiadkowe w Bielsku-Białej

Dnia 25 maja 2021 roku o godz. 19.00 z udziałem członków Sądu Konkursowego odbyło się otwarcie zaszyfrowanych kopert uczestników konkursu i ogłoszenie wyników.

Przewodnicząca Sądu Konkursowego odczytała dane znajdujące się w kopertach na Załączniku nr 5 i Załączniku nr 6, które Uczestnicy złożyli razem z opracowaniem konkursowym.

 

Czynności opisane powyżej zostały zarejestrowane na filmie, który przedstawiamy poniżej:

 Autorom nagrodzonych prac, serdecznie gratulujemy.

Lista autorów zwycięskich prac wraz z komentarzem Sądu Konkursowego (.PDF)