Struktura oddziału 2015 - 2019

Prezes: Tomasz Wysocki

Wiceprezes: Stanisław Nestrypke

Skarbnik: Maciej Zuber

Sekretarz: Maciej Węgrzecki

Członkowie Zarządu:

      Andrzej Ptaszkiewicz

      Piotr Kubańda

      Jerzy Skulimowski

Komisja Rewizyjna:

      Janusz Kobiela - Prezes

      Janina Tarnawa - Sekretarz

      Piotr Then - członek Komisji

Sąd Koleżeński:

      Andrzej Ptaszkiewicz - Przewodniczący

      Jerzy Skulimowski - Z-ca Przewodniczącego

      Stanisław Nestrypke - Sekretarz

      Piotr Gierasiński - członek Sądu

      Janina Tarnawa - członek Sądu

      Piotr Then - czlonek Sądu

Kolegium Sędziów Konkursowych:

      Piotr Kubańda - Przewodniczący

      Stanisław Nestrypke - Z-ca Przewodniczącego

      Piotr Gierasiński - Sędzia

      Janusz Kobiela - Sędzia

      Andrzej Ptaszkiewicz - Sędzia

      Tomasz Wysocki - Sędzia

Delegaci na Walny Zjazd Delegatów:

       Piotr Kubańda - członek Zarządu

      Tomasz Wysocki - Prezes oddziału SARP