Statut

PREAMBUŁA

Przestrzeń, wspaniały dar Natury dla człowieka, warunek jego egzystencji, wymaga szacunku, mądrego, starannego użytkowania i ustawicznej ochrony. Tego powinniśmy przestrzegać wszyscy. Szczególne obowiązki w tej materii mają architekci, architekci – urbaniści, planiści przestrzeni. Podejmowanie odpowiedzialnych zadań wymaga zorganizowanej wspólnej działalności. Środowisko architektów polskich od 1877 roku posiada doświadczenia skuteczności zbiorowego działania w różnych warunkach, nawet tych ekstremalnych, jak wojny, zabory, okupacje. Prawda, zaufanie, wspólnota, piękno - to podstawowe wartości, które Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) respektuje i utrwala jako prawo w swoim statucie.

 

Celem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) jest współudział w kreowaniu nowoczesnego oblicza kraju, jego kultury, cywilizacji i społeczeństwa obywatelskiego, z zachowaniem podstawowego założenia - szacunku dla naszej ponad tysiącletniej historii.

 

Pełna treść statutu do pobrania poniżej: 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 12 grudnia 2015 r. STATUT STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH (STATUT SARP) Warszawa, 12.12.2015 r.