OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

29 października został rozstrzygnięty Konkurs na Plac Fabryczny w Bielsku-Białej

 Poniżej przedstawiamy nagrodzone prace:

I nagroda praca nr 6

zespół w składzie:

mgr inż. arch. Stanisław Botwina

mgr inż. arch. kraj. Jakub Botwina

 

 

II nagroda praca nr 2

Pracownia BOOM Piotr Szydłowski Jakub Sztefko s.c.

Al. Armii Krajowej 220/113  43-316 Bielsko-Biała

zespół w składzie:

mgr inż. arch.  Piotr Szydłowski

mgr inż. arch.  Maja Szydłowska

mgr inż. arch.  Jakub Sztefko

mgr inż. arch. kraj.  Barbara Buczek-Sztefko

mgr inż. arch.  Stanisław Nestrypke

grafik Piotr Kwaśny

 

 

III nagroda praca nr 7

Pracownia KJ Architekci Katarzyna Jucha, Michał Jania, Filip Łękawski s.c.

Ul. Jana Sobieskiegom5/10  31-136 Kraków

zespół w składzie:

dr inż. arch.  Katarzyna Jucha

mgr inż. arch.  Michał Jania

mgr inż. arch.  Filip Łękawski

 

 

Wyróżnienie praca nr 1

Pracownia Studio Projektowe Jakub Gałęski

ul. Pomiatowskiegom25  43-300 Bielsko-Biała

zespół w składzie:

mgr inż. arch.  Grzegorz Jurasz

mgr inż. arch. Jakub Gałęski

mgr inż. arch. Maciej Grzywacz

mgr inż. arch. Piotr Serkiz

student arch. Martyna Suchanek