Spotkanie konsultacyjne o przyszłości Bielska-Białej

Zaplanujmy wspólnie przyszłość miasta - Bielsko-Biała #2030

Konsultacje mają na celu stworzenie platformy dyskusji z mieszkańcami o mieście, jego problemach i potencjałach, pojawiających się szansach, ale i dostrzeganych zagrożeniach. Informacje i opinie uzyskane od mieszkańców podczas spotkań zostaną poddane analizie oraz skonfrontowane z wiedzą ekspertów zewnętrznych i zebranymi danymi. Spotkania poprowadzą zewnętrzni eksperci pełniący funkcję moderatorów dyskusji, którzy zbierać będą opinie uczestników.

13 lutego 2020, 18:00

  • Dom Kultury w Hałcnowie, ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1
  • Dom Kultury w Lipniku, ul. Podgórna 29
  • Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Złoty Potok 7

 

20 lutego 2020, 18:00

  • Dom Kultury w Komorowicach, ul. Olimpijska 16
  • Dom Kultury w Starym Bielsku, ul. Jana Sobieskiego 307A
  • Dom Kultury w Wapienicy, ul. Cieszyńska 398

 

27 lutego 2020, 18:00

  • Dom Kultury w Kamienicy, ul. Karpacka 125
  • Stadion Miejski, ul. Tadeusza Rychlińskiego 21 (brama 1 lub 3, wejście VIP, sala konferencyjna)
  • Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Sternicza 4

 

Będziesz? Przyjdź! Masz prawo głosu.